Nieuwe vacatures

Praktijk Roets is op zoek naar een speltherapeut, een psychomotorisch therapeut en een regiebehandelaar. Voor alledrie de vacatures zijn het aantal uren in overleg. Ga voor meer informatie naar onze vacaturesite.

Enthousiast over ACT

Omdat wij laaiend enthousiast zijn over ACT en mooie resultaten boeken met onze cliënten, volgen nu ook Katrien en Karlijn de opleiding!

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vrij nieuwe en succesvolle vorm van de zogenaamde derde generatie gedragstherapie. ACT leert je hoe je rijk en voluit kunt leven met meer aandacht voor het hier en nu. Door te leren accepteren dat problemen en angsten er nu eenmaal zijn en te kijken wat het leven wél waardevol en zinvol maakt. Het is een ervaringsgericht behandeltraject waarbij je aan de slag gaat met je gedachten, emoties en lichaam. Ook mindfulness oefeningen zijn onderdeel van het traject.

Onderzoek naar ouderbetrokkenheid

Emmelie heeft recent haar master speltherapie succesvol afgerond en onderzoek gedaan naar de werkzame factoren die, in de samenwerking tussen de speltherapeut en ouders, zorgen voor ouderbetrokkenheid.

Ouders zijn onlosmakelijk verbonden aan hun kinderen. Zij kunnen de ontwikkeling van hun kind zowel positief als negatief beïnvloeden en dragen hier verantwoordelijkheid voor. Wanneer een kind vastloopt in ontwikkeling, kan speltherapie helpend zijn om de gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Ouders kunnen de speltherapeut voorzien van waardevolle informatie over het kind en de gezinssituatie, bieden ondersteuning aan het kind tijdens het therapieproces en vormen een belangrijke schakel in de vertaalslag naar de thuissituatie. In dit onderzoek is gezocht naar de werkzame elementen in de samenwerking tussen speltherapeut en ouders om te zorgen voor ouderbetrokkenheid. Veelvuldig wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat ouderbetrokkenheid binnen jeugdhulp een belangrijke indicator is voor het behalen van positieve resultaten en het borgen van deze successen.

Op basis van literatuuronderzoek zijn er interviews afgenomen met ouders, speltherapeuten en een expert die met beide doelgroepen samenwerkt. Ouders ervaren het betrokken worden als zeer waardevol en hebben behoefte aan handelingsgerichte ondersteuning. Speltherapeuten zijn van mening dat ouders onmisbaar zijn en indien mogelijk altijd betrokken dienen te worden bij het therapeutisch proces. Ook besteden zij veel aandacht aan het verbeteren van de ouder-kind relatie. De systeemtherapeut sluit zich hierbij aan en benadrukt dat ouders benaderd dienen te worden als de expert van hun kind en een belangrijke rol spelen in de transfer naar de thuissituatie. Tevens noemt zij dat er binnen de therapeutische context sprake moet zijn van een duidelijke rolverdeling, wederzijdse verwachtingen moeten zijn uitgesproken en er gewerkt moet worden aan gezamenlijke doelen die regelmatig geëvalueerd worden.

Ben je nieuwsgierig geworden? Het volledige onderzoek is te lezen op de praktijk.