Skip to content

Creatief in je kracht

creatieve therapie voor kinderen

Zit je kind niet lekker in zijn of haar vel? Loopt het allemaal even niet zo lekker thuis of op school?
Soms voel je als ouder dat je kind vastloopt. Je kind is zijn of haar eigen kracht kwijt.

Wanneer een kind zich onvoldoende gezien en gehoord voelt, te weinig zelfvertrouwen heeft, last heeft van faalangst of een laag zelfbeeld of wanneer het moeite heeft om zijn emoties te uiten, dan komt het niet tot optimale ontwikkeling. Allerlei redenen om eens met meer aandacht te kijken naar de wereld van je kind.

Creatief in je kracht

Hoe kan tekenen en schilderen helpend zijn? 

Tekenen is een taal van kinderen. Het is communiceren met jezelf en met de ander. 

Tekeningen zijn spiegels, die de belevingswereld zichtbaar maken. De tekening is een veilig middel om je te uiten en iets over jezelf te vertellen. Je kan laten zien wie je bent, wie je wilt zijn of wat je voelt, zonder dat je er woorden voor nodig hebt.

 

Creatief in je kracht 

Een kind vertelt op papier wat hem of haar bezig houdt, wat hem of haar verwart en plezier geeft maar ook wat hij of zij nodig heeft: 

 • met een tekening kun je je eigen realiteit en beleving scheppen 
 • in een tekening kun je jezelf uitleven, gevoelens uiten en je temperament tonen 
 • tekenen helpt kinderen om vanuit hun innerlijke kracht bij hun zelfsturend vermogen te komen 
 • wat in woorden niet gezegd kan worden, wordt zichtbaar in de tekening 

Werkwijze

“Creatief in je kracht” kan ingezet worden als onderdeel van een speltherapietraject, maar kan ook een apart behandeltraject zijn van 5 tot 10 sessies. 

 Het traject bestaat uit 3 onderdelen: 

 • Introductie: tijdens de eerste sessies ligt de nadruk op kennismaken en een vertrouwensband opbouwen. De therapeut geeft ook een gerichte tekenopdracht die past bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. De therapeut observeert hoe het kind tekent en analyseert en screent de tekening.  
 • Het verhaal: samen met de therapeut gaat het kind op zoek naar zijn of haar verhaal. De therapeut geeft verschillende teken- en schilderopdrachten die aansluiten bij het verhaal van het kind. Door gerichte tekenopdrachten aan te bieden, wordt het kind uitgedaagd en gestimuleerd zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. De therapeut sluit in gesprek en opdrachten aan bij de wereld van het kind en biedt zo gepaste ondersteuning.  
 • Afsluiting: het kind werkt toe naar het einde van zijn of haar verhaal met afsluitende tekenopdracht. Van het hele proces ontstaat zo een afgerond geheel, bijvoorbeeld in de vorm van een prentenboek, een collage of een verhalenboek. Ook hier geeft het kind een eigen invulling aan “het verhaal”. In een afsluitend oudergesprek deelt het kind samen met de speltherapeut zijn of haar verhaal. 
 

Effecten
Het kind…

 • leert zichzelf beter kennen. 
 • staat steviger in zijn of haar schoenen, heeft meer zelfvertrouwen. 
 • is in staat emoties beter te uiten. 
 • voelt zich gezien en gehoord, heeft het gevoel dat hij/zij ertoe doet. 
 • verwerkt ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden.
 • hervindt de innerlijke kracht en veerkracht. 
 • kan het hoofd leegmaken. 
 • heeft een positiever zelfbeeld. 
 • vergroot de fantasie en assertiviteit.
 • staat positiever in het leven. 
 • leert eigen grenzen kennen en aangeven. 
 • ervaart minder stress. 

Contact

Neem gerust contact met ons op

Telefoon

035 - 5337501