Skip to content

Gezinsbehandeling

Voor gezinnen met complexe problemen

Natuurlijk wil je als ouder niets liever dan dat het goed gaat met je kind en jullie een goede relatie met elkaar hebben. Toch kan het gebeuren dat het thuis zo moeizaam gaat dat je er samen niet meer uitkomt en wederzijdse frustraties en het gevoel van onmacht de overhand nemen.
Dan kan intensieve ambulante gezinsbehandeling jullie verder helpen.

Gezinsbehandeling

Intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG) is bedoeld voor gezinnen waarin meerdere problemen tegelijkertijd op verschillende terreinen zijn ontstaan en die elkaar beïnvloeden. Dit worden ook wel gezinnen met meervoudig en complexe problemen genoemd.

 

Hoe werkt IAG?

IAG is een methodiek die uitgaat van het uitgangspunt dat verandering in gezinnen altijd mogelijk is. Ook stelt IAG dat problemen van kinderen vrijwel nooit op zichzelf staan, hun gedrag heeft mede een relatie met de context waarin zij opgroeien.
De IAG-hulpverlener werkt samen met alle gezinsleden, geeft voorlichting en oefent (nieuw) gedrag om communicatiepatronen en relaties in het gezin te verbeteren.

Wat levert het op voor gezinnen?
De inzet van IAG moet ertoe leiden dat:

  • de gedragsproblemen van het kind/de kinderen zijn verminderd
  • ouders zich zekerder voelen over hun opvoedingsvaardigheden en kwaliteiten als ouder
  • het gezin een sociaal netwerk heeft en daar gebruik van maakt

Hoelang duurt een IAG-traject?

Een IAG-traject is opgebouwd uit drie fases: de startfase, de veranderingsfase en de fase waarin de gezinsbehandelaar de hulp afbouwt en afscheid neemt. De duur van het IAG-traject wordt afgestemd op het gezin. Soms is het traject dus wat korter en andere keren duurt het langer.

Contact

Neem gerust contact met ons op

Telefoon

035 - 5337501