Skip to content

Informatie voor scholen

Ontwikkelen doe je samen

Samenwerking

Als er sprake is van schoolgerelateerde hulpvragen, dan werken we graag samen met school en, indien nodig, ook met het samenwerkingsverband. De informatie van leerkrachten is voor ons enorm waardevol aangezien zij het kind vijf dagen in week zien in een groepsdynamiek en in een meer prestatiegerichte setting. 

Vaak gedraagt het kind zich op school anders dan binnen het gezin of in de een-op-een setting van de therapie. We denken graag mee met ouders, leerkrachten en IB’ers bij het opstellen van een plan van aanpak in het onderwijs of de opvoedingssituatie. 

Ook schoolobservaties behoren tot de mogelijkheden. De therapeut heeft onder andere een signalerende rol en deelt bevindingen met ouders en leerkrachten zodat er afgestemd kan worden op wat een kind nodig heeft om zijn of haar gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. 

Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig om met het delen van informatie over een kind en zullen we dat alleen doen met toestemming van ouders of gezaghebbenden.

Hulpvragen

We merken dat scholen steeds meer zorgtaken krijgen voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag, emotieregulatie, concentratie, werkhouding of sociale ontwikkeling. Het komt ook voor dat een leerkracht moeilijk zicht krijgt op wat er nou daadwerkelijk speelt bij een kind. 

Soms is het geven van specifieke individuele aandacht en begeleiding niet haalbaar of toereikend en is er hulpverlening van buitenaf nodig. Praktijk Roets heeft een breed aanbod en werkt systeemgericht.

Een leerling naar ons verwijzen?

Als u een leerling naar ons wilt verwijzen kunt u dit eerst bespreken met de ouders van de desbetreffende leerling. Uiteraard is het altijd mogelijk om vrijblijvend contact met ons op te nemen om ‘te sparren’ over de zorgen en hulpvragen die u over een leerling heeft. Wij denken graag met u mee welke hulp passend kan zijn maar zullen ook doorverwijzen als er iets anders nodig is. 

Sommige hulpverlening wordt gedeeltelijk vergoed door de aanvullende zorgverzekering. Ook is het mogelijk om een traject via de gemeente aan te vragen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina tarieven en vergoedingen.

Ieder kind is uniek en verdient de kans en mogelijkheid om zich op een gelukkige en vrije manier te ontwikkelen!

Workshops en voorlichting

Met veel enthousiasme delen we onze expertise graag in de vorm van workshops en trainingen op maat. U kunt bijvoorbeeld denken aan het verzorgen van:

  • Workshops aan de hand van een bepaald thema
  • Voorlichting en/of ouderavond
  • Studiemiddag of training voor leerkrachten, kinderopvang of andere pedagogisch medewerkers

Contact

Neem gerust contact met ons op

Telefoon

035 - 5337501