Skip to content

Informatie voor verwijzers

Ieder een taak, samen één doel

Samenwerking

Praktijk Roets richt zich met name op kinderen en jongeren en hun gezin en netwerk. Onze trajecten zijn echt op maat. 

Soms kan een cliënt met een ogenschijnlijk kleine hulpvraag komen, maar blijkt er gedurende het therapieproces dat er in het gezinssysteem meer nodig is, bijvoorbeeld coaching, ouderbegeleiding, EMDR, ACT of ondersteuning op school. 

We kunnen snel schakelen omdat we nauw samenwerken met andere hulpverleners, zowel binnen onze eigen praktijk als in ons netwerk.

Hulpvragen

Praten over problemen is voor veel kinderen en volwassenen moeilijk of te pijnlijk waardoor je lastig tot de kern komt. Wij combineren ervaringsgerichte therapie in de vorm van speltherapie met andere interventies gericht op de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Zo bieden we laagdrempelige behandeling, afgestemd op wat nodig is. Ons aanbod is passend bij de volgende hulpvragen:

Emotionele problemen, zoals problemen met het ervaren of uiten van gevoelens als angst, boosheid en verdriet; te weinig zelfvertrouwen; (grote) onzekerheid; een negatief zelfbeeld of hechtingsproblemen.

Traumatische ervaringen, zoals het verlies van belangrijke personen; verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling; (seksueel) misbruik; mishandeling of verwaarlozing of daarvan getuige zijn; ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden of nare gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een ongeluk, pesten of oorlog.

Sociale problemen, zoals moeilijk om kunnen gaan met leeftijdgenoten (niet kunnen samenspelen, pesten of gepest worden, teruggetrokken gedrag) of moeilijk om kunnen gaan met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren).

Een kind, jongere of volwassene naar ons verwijzen?

Als u als (huis)arts, gecertificeerde instelling of gebiedsteam een kind, jongere of volwassene naar ons wilt verwijzen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen zodat wij kunnen kijken wat we kunnen betekenen.

Praktijk Roets werkt samen met Foss & Partners waardoor vergoeding vanuit verschillende gemeentes mogelijk is voor Jeugdhulp en WMO. Wij leggen graag in een telefonisch gesprek uit wat daarin de mogelijkheden zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina tarieven en vergoedingen.