Skip to content

Onderzoek

Intelligentieonderzoek

Vraagt u zich af of uw kind wordt onder- of overschat? Is het onduidelijk wat er van uw zoon of dochter mag worden verwacht? Of zijn er twijfels of het onderwijsniveau passend is?

In deze en andere gevallen kan het zinvol zijn om gericht onderzoek te doen naar het intelligentieniveau van uw kind. Het onderzoek kan bijvoorbeeld vragen beantwoorden op het gebied van de capaciteiten van uw kind. Ook kan het een verklaring geven voor de afwijkende prestaties van uw kind of voor bijvoorbeeld faalangst.

Een intelligentieonderzoek brengt het intelligentieniveau van een kind in kaart. Het intelligentieniveau is een maat voor een verzameling van verbale (talige) en performale (handelingsgerichte) vaardigheden zoals woordenschat, visueel-ruimtelijk inzicht en de snelheid van informatieverwerking. 


Bij welke hulpvragen kan een intelligentieonderzoek helpend zijn? 

  • vragen omtrent cognitieve capaciteiten en vaardigheden
  • vermoedens van meer- of hoogbegaafdheid 
  • vragen over de sterke en zwakke kanten van de cognitieve vaardigheden 
  • onderpresteren 
  • vragen over de keuze voor het voortgezet onderwijs


Aanpak 

Voor het bepalen van het intelligentieniveau maken wij gebruik van de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V-NL). Dit is een erkende IQ-test voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar. De WISC is een van de meest gebruikte en betrouwbare intelligentietesten en geeft een uitgebreid beeld van de cognitieve capaciteiten en leermogelijkheden van uw kind.

Het intelligentieonderzoek neemt ongeveer 2,5 uur in beslag en kan zowel in één keer als in twee delen afgenomen worden. De meeste kinderen en jongeren vinden het intelligentieonderzoek een erg leuk onderzoek om te doen. 

Tarieven

Intelligentieonderzoek
door middel van WISC-V-NL
€ 795
- Intakegesprek
- 1 dagdeel onderzoek
- Verslaglegging
- Adviesgesprek
€ 795
Schoolgesprek
per sessie
€ 95
Schoolobservatie
(60-90 minuten)
€ 125

* Exclusief evt. verslaglegging en reistijd.

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

 

Contact

Neem gerust contact met ons op

Telefoon

035 - 5337501