Skip to content

ISO-certificaat behaald

HOERA! Met trots delen we jullie mee dat we het ISO 9001 – certificaat in ontvangt hebben mogen nemen! Dit certificaat bevestigt hetgeen wij in de praktijk met hart en ziel doen: de mensen voor en met wie wij samenwerken kunnen erop vertrouwen dat wij op een integere, duurzame en veilige manier zorg verlenen.

Zijn we nu klaar? Nee, nu begint het pas! Om het certificaat te behouden moeten we blijven voldoen aan diverse eisen en verplichtingen vanuit de ISO-norm. Zo krijgen we jaarlijks een audit-controle en gaan we checken of de gemaakte afspraken nagekomen en werkbaar zijn en kunnen we knelpunten constateren om weer tot verbeterpunten te komen. Wij zien dit als een kans om ons scherp te houden op verbetering waarmee we onze kwaliteit borgen en misschien wel naar een hoger niveau kunnen tillen.

Maar voor nu… Genieten we even van dit moment!