Skip to content

Missie en visie

Plezier in wat we doen en het vertrouwen in ons team en de mensen waarmee we werken staan bij Praktijk Roets centraal. We bieden hulp aan zowel kinderen, jongeren, als volwassenen en doen altijd ons best om cliënten op een laagdrempelige en warme manier te ontvangen in onze praktijk.

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt een actieve, en een aan de therapeut gelijkwaardige rol heeft tijdens het traject. De zorg die wij bieden stemmen we daarom gezamenlijk af op de behoeften, wensen en verwachtingen van de cliënt, die uiteraard voldoet aan professionele standaarden. 

De cliënt heeft zoveel mogelijk regie over zijn eigen proces waardoor de betrokkenheid en zelfredzaamheid wordt vergroot. Na het afsluiten van een traject heeft de cliënt groei laten zien in het gevoel van eigenwaarde en vertrouwen in zichzelf en anderen. We gunnen het namelijk ieder mens om weer gelukkig te zijn en te kunnen genieten van het leven en elkaar!

Jeugd

Alle kinderen en tieners willen groeien, leren en zich ontwikkelen. Ze willen graag grip op hun eigen leven en de wereld krijgen. Meedoen in de maatschappij en zelf keuzes maken staan hierbij voorop. Toch is dit voor sommige kinderen niet altijd vanzelfsprekend.

Praktijk Roets draagt zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren en pakt de problemen samen met het kind aan. Dit doen wij op een laagdrempelige, speelse en oplossingsgerichte manier.

Ouders en gezin

Ouders/verzorgers kennen hun kind(eren) volgens ons het best. Zij weten immers hoe hun kind functioneert of wat er in hem of haar omgaat. Als opvoeders en ervaringsdeskundigen zijn zij onmisbaar en daarom betrekken we hen graag bij het proces van hun kind.

We willen onze hulp bereikbaar maken voor iedere ouder/verzorger omdat we vinden dat ieder kind en gezin recht heeft op goede zorg. We denken in kansen en mogelijkheden om de hulp snel in te kunnen zetten, stemmen af op de vragen en behoeften van het gezin, maar zijn ook eerlijk als we denken dat er iets anders nodig is.

Volwassenen

Wij vertrouwen erop dat ieder mens over genoeg (veer)kracht en moed beschikt, hoe diep dit soms ook zit weggestopt, om het moeilijke uiteindelijk toch samen aan te gaan en er sterker uit te komen. Zware periodes en problemen horen helaas bij het leven maar bieden vaak ook mogelijkheden tot ontwikkeling, persoonlijke groei en verandering.

Soms kan het leven zo overweldigend zijn dat het bijna onmogelijk lijkt om richting te geven aan relaties, contacten, werk of vrije tijd. Praktijk Roets helpt mensen graag bij het herpakken van de regie over hun eigen leven.

Praktijk ROETS

  • Hulp voor zowel kinderen, jongeren, als volwassenen
  • We kijken naar het hele systeem
  • We werken cliëntgericht en stemmen onze zorg af op de wensen en behoeftes van de cliënt
  • Niet in hokjes denken maar in kansen en mogelijkheden
  • Een multidisciplinair team dat vlot kan schakelen
  • We verwijzen door als wij zelf geen passende hulp kunnen bieden
  • Samenwerking met verschillende organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn, jeugd en gezin en de geestelijke gezondheidszorg
  • We nemen binnen een week na aanmelding contact op en streven naar een korte wachtlijst

Roets
Als je stevig in je schoenen staat
kun je alle stormen aan

Contact

Neem gerust contact met ons op

Telefoon

035 - 5337501