Skip to content

Over Praktijk Roets

Praktijk Roets is ontstaan vanuit onze samenwerking bij Speltherapie Soest. Het echte verhaal achter mensen inspireert ons. Daarom verloopt ook ieder traject anders omdat we kiezen voor maatwerk. In ons team werken we samen op basis van vertrouwen, verbinding en eigenheid. We dragen zorg voor elkaar en hebben wekelijks zorgoverleg zodat we binnen ons team snel kunnen schakelen. 

Zonder oordeel, vanuit oprecht contact, betrokkenheid en humor laten we je welkom voelen en ervaren dat je gezien en gehoord wordt voor wie je daadwerkelijk bent. Het geeft ons enorm veel voldoening om de jou te leren vertrouwen op je eigen mogelijkheden, zodat je weer voelt dat je stevig staat en verder kunt groeien.

 

Emmelie van Leeuwen en Arlen van der Harst

Emmelie van Leeuwen

Praktijkeigenaar
Speltherapeut

Ik woon samen met mijn man, tweelingdochters en hond in Soest. Mijn belangstelling voor speltherapie is ontstaan vanuit het werken en spelen met kinderen als leerkracht. Het heeft me altijd gefascineerd dat spel laat zien wat er daadwerkelijk speelt achter het gedrag van een kind. Na het opstarten van een eigen praktijk in 2015, Speltherapie Soest, heb ik me aanvankelijk gericht op kinderen en hun ouders. Gaandeweg ben ik me gaan specialiseren in onder andere hechtingsproblematiek en traumaverwerking en ga ik volgend jaar de opleiding tot systeemtherapeut volgen. In mijn collega Arlen vond ik iemand met een kleurrijke persoonlijkheid en dezelfde passie voor hulpverlening. Samen zijn we daarom de multidisciplinaire Praktijk Roets gestart, zodat we naast speltherapie ook andere hulpvormen kunnen aanbieden om hierdoor nog beter aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van de cliënt.

Mijn inspiratie haal ik uit het leven, de mensen om me heen en de natuur. Ik geniet van buiten bezig zijn, feestjes, een mooi boek, lekker eten en het vrij spelen van mijn kinderen. Als hulpvrager is het belangrijk dat je iemand kiest waarbij je je echt gezien en gehoord voelt. Wat mij kenmerkt als therapeut en mens is dat ik veel waarde hecht aan oprecht, gelijkwaardig en persoonlijk contact. Ik daag je graag uit om met een milde maar eerlijke blik naar jezelf te kijken, waarbij wederzijdse betrokkenheid en een gezonde dosis humor niet ontbreken. Ik stem af en sluit aan bij waar jij bent, zonder oordeel en met respect voor jouw levensverhaal. Er is nooit sprake van een ‘standaardoplossing’ want ieder kind/mens is uniek en vraagt dus om een afgestemde benadering om uiteindelijk de oplossing in zichzelf te vinden.

Vol verwondering heb ik de afgelopen jaren in mijn werk als speltherapeut gemerkt dat wat kinderen en hun ouders ook hebben meegemaakt, ze over veel moed en (veer)kracht beschikken om het moeilijke toch samen aan te gaan en er uiteindelijk sterker uit komen. Het geeft mij enorm veel voldoening wanneer een kind of ouder zich vrij en veilig genoeg voelt om zich kwetsbaar op te stellen en mij toestaat om te helpen waar het mee worstelt. Ik gun het ieder mens om weer steviger te kunnen staan, zelfstandig verder te groeien en weer te genieten van het leven!

Arlen van der Harst

Praktijkeigenaar
Speltherapeut
Pedagoog

Ik woon met mijn man en 3 zoons in Amersfoort. Voordat ik speltherapeut werd heb ik 15 jaar op een behandelgroep in de kinderpsychiatrie gewerkt, met kinderen met een psychische stoornis en vaak ook een verstandelijke beperking. Ik heb daar altijd met veel plezier gewerkt, juist en vooral ook met kinderen waarbij het hard investeren was in de relatie vanwege hechtingsproblematiek en trauma. Als het lukte om hen weer wat vertrouwen in anderen en zichzelf terug te winnen, voelde dat als heel waardevol. Ik heb nog altijd veel aan deze ervaring, omdat ik heb gezien hoe helend het is als een ander je de kans geeft om beetje bij beetje kwetsbaar te durven zijn.  

Werken met kinderen heeft voor mij altijd als natuurlijk en vanzelfsprekend gevoeld. Ik bewonder de veerkracht van kinderen en wil hen graag helpen zo onbevangen mogelijk in het leven te staan. Ik kan als speltherapeut veel van mijn kwaliteiten kwijt, zoals mijn speelsheid, betrokkenheid, daadkracht en een open blik. Ik vind het belangrijk om in verbinding te staan met het kind en zijn of haar omgeving. Die verbintenis vind ik heel betekenisvol, het is mijn overtuiging dat wij dat allemaal nodig hebben om tot ontwikkeling te komen.

Jasper Grendel

Coach
Jeugdreclasseerder
Jeugdzorgconsulent

Ik ben oprichter van De Berserker Praktijk. Al bijna 25 jaar ben ik werkzaam in veel verschillende functies binnen de gezondheidszorg: als persoonlijk begeleider, jobcoach, jeugdreclasseerder, gezinsvoogd en jeugdzorg- en WMO consulent. Ik heb te maken met langdurige complexe casussen. Alhoewel ik hieruit veel voldoening haal was het totaalpakket nog niet compleet. Om die reden heb ik als aanvulling een eigen praktijk gestart die zich richt op persoonlijke en teamcoaching.

Coaching is een kortdurende, doelgerichte vorm om tot een grotere mate van bewustwording te komen. Hiervoor zijn talloze manieren ontwikkeld maar ik houd niet van een specifieke aanpak. Binnen de coaching is het van belang dat de coachvraag uitgediept en concreet gemaakt wordt zodat het doel nog beter behaald kan worden. Tijdens de sessies, het zijn er ongeveer 5 à 6, wordt er niet alleen gepraat maar zullen er ook oefeningen gedaan worden of opdrachten worden gegeven.

Het mooie van coaching is dat de waarheid vaak dicht tegen de oppervlakte ligt en dat wanneer deze boven komt drijven, het heel veel kan opleveren. Kleine inzichten kunnen al voor veel positieve veranderingen zorgen.

De Berserker (een viking) was gek, onbevreesd en ging op ontdekking naar nieuwe kusten. Onderdelen die soms ook nodig zijn bij een veranderproces. Naast dat je wil veranderen moet je dat soms ook durven.

De Berserker Praktijk is voor iedereen (vanaf 12 jaar) die op ontdekking wil naar nieuwe kusten.

Carina van den Hof

Speltherapeut
Weerbaarheidstrainer
Kindercoach

Ik woon samen met mijn man en drie kinderen in Barneveld. Als kind wist ik al, later wil ik met kinderen werken. Eerst dacht ik als leidster op een kinderdagverblijf, later werd dit leerkracht. Waar ik ook werkte met kinderen ik ben altijd extra alert geweest op kinderen waarbij het niet allemaal vanzelf ging of die het moeilijk hadden. De behoefte om deze kinderen te helpen zit er al van jongs af aan in. In mijn tijd als leerkracht merkte ik dat ik in mijn rol als leerkracht hier niet genoeg mee kon. Na de geboorte van mijn kinderen een tijdje thuis te zijn geweest wilde ik weer werken en besloot ik dan ook niet weer als leerkracht te gaan werken maar de opleiding tot kindercoach te gaan volgen en mijn eigen praktijk te starten.

Het liep allemaal goed maar ik merkte dat kinderen het soms lastig vinden om woorden te geven aan hun gevoel en liever spelen of tekenen. Het voelde alsof ik niet genoeg tools had om deze kinderen goed te helpen. Als je als volwassenen niet lekker in je vel zit is het vaak al lastig om precies te zeggen wat je voelt en hoe dit komt. Voor kinderen is dit net zo moeilijk of eigenlijk nog moeilijker. Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun gevoelens en kunnen er geen woorden aangeven of hebben er gewoon nog geen woorden voor. Kinderen communiceren via spel. Met hun spel laten zij zien wat hen diep van binnen bezig houdt, wat ze beleven en hoe ze dit ervaren. Daarom ben ik de opleiding speltherapie gaan volgen. Ik vind het geweldig mooi dat ik getuige mag zijn van dat wat het kind mij via spel laat zien en dat ik kinderen op deze manier kan helpen. Zo kan het kind groeien, meer zelfvertrouwen ontwikkelen en weerbaarder worden.

Als moeder merkte ik dat ook mijn eigen kinderen niet zomaar huppelend door het leven gingen. Ik ging op onderzoek en leerde over hoog gevoeligheid, ook wel hsp; high sensitive person, genoemd. Ik herkende mijzelf en mijn kinderen hierin. Ik heb mij hier verder in verdiept om zo ook andere kinderen te kunnen helpen hiermee om te gaan en te laten ontdekken dat het zorgt voor vele talenten en kwaliteiten.

Arenda Oomen

Speltherapeut in opleiding
Kindercoach
Pedagoog

Mijn wortels liggen in de klei van Groningen, waar ik in een groot gezin ben opgegroeid en er altijd ruimte was om te spelen. Met mijn toenmalige man en stiefkinderen heb ik enkele jaren in het buitenland gewoond, waar ook mijn kinderen zijn geboren. Inmiddels zijn die allemaal uitgegroeid tot fijne volwassenen en ben ik oma van vier lieve kleindochters, die regelmatig komen spelen, knutselen en voorgelezen worden. Verder geniet ik van de mooie omgeving waar ik woon, van fietsen, wandelen en kamperen met mijn vriend en houd ik van bloemen, mijn moestuinbak op drie hoog, lezen en museumbezoek.


In 2020 ben ik begonnen aan de Masteropleiding speltherapie. Ik heb ervoor gekozen om speltherapeut te worden met de wens om meer kinderen op een bij het kind passende manier (spel!) te kunnen begeleiden op een stukje van hun levenspad. Die wens was lang geleden al de reden om als 20-jarige van studie te veranderen en juf te worden. Hoewel ik met heel veel plezier en voldoening als juf, schoolbegeleider en intern begeleider heb gewerkt, merkte ik dat ik afgedreven was van mijn oorspronkelijke drijfveren. En nu ben ik als 61-jarige begonnen aan mijn laatste jaar van de opleiding tot speltherapeut en mag ik mijn stage doen bij Praktijk Roets!


Ik heb op school veel kinderen begeleid met oplossingsgerichte coaching. Daarbij bepalen kinderen zelf waar ze aan willen werken en welke manier bij hen past. Een jongen zei over mij: “juf Arenda luistert echt”. Voor mij is dat een groot compliment. Ik wil luisteren naar wat kinderen vertellen of laten zien, zonder oordeel en met respect voor wie zij zijn. Ik heb geleerd dat vertrouwen op hun eigen weten en wens om te groeien van groot belang zijn om de kracht in henzelf te vinden.


Ik heb me altijd hard gemaakt voor een grote plaats voor zelfgekozen spel in de klas. Het is mooi om te zien hoe kinderen in spel zich kunnen uiten en nieuwe dingen uitproberen, ook als ze de taal niet hebben om erover te vertellen. Als speltherapeut in opleiding leer ik het spel zo te begeleiden, dat het nog meer een weg is om als kind en mens steviger te wortelen en door te kunnen groeien.

 

Contact

Neem gerust contact met ons op