Skip to content

Over Praktijk Roets

Praktijk Roets is ontstaan vanuit onze samenwerking bij Speltherapie Soest. Het echte verhaal achter mensen inspireert ons. Daarom verloopt ook ieder traject anders omdat we kiezen voor maatwerk. In ons team werken we samen op basis van vertrouwen, verbinding en eigenheid. We dragen zorg voor elkaar en hebben wekelijks zorgoverleg zodat we binnen ons team snel kunnen schakelen. 

Zonder oordeel, vanuit oprecht contact, betrokkenheid en humor laten we je welkom voelen en ervaren dat je gezien en gehoord wordt voor wie je daadwerkelijk bent. Het geeft ons enorm veel voldoening om de jou te leren vertrouwen op je eigen mogelijkheden, zodat je weer voelt dat je stevig staat en verder kunt groeien.

 

Emmelie van Leeuwen en Arlen van der Harst

Emmelie van Leeuwen

Praktijkeigenaar
Speltherapeut
Systeemtherapeut i.o.

Ik woon met mijn man, tweelingdochters en hond in Soest. Mijn belangstelling voor speltherapie is ontstaan vanuit het werken en spelen met kinderen als leerkracht. Het heeft me altijd gefascineerd dat spel laat zien wat er daadwerkelijk speelt achter het gedrag van een kind. Na het opstarten van een eigen praktijk in 2015, Speltherapie Soest, heb ik me aanvankelijk gericht op kinderen en hun ouders. Gaandeweg ben ik me gaan specialiseren in onder andere hechtingsproblematiek en traumaverwerking en ga ik volgend jaar de opleiding tot systeemtherapeut volgen. In mijn collega Arlen vond ik iemand met een kleurrijke persoonlijkheid en dezelfde passie voor hulpverlening. Samen zijn we daarom de multidisciplinaire Praktijk Roets gestart, zodat we naast speltherapie ook andere hulpvormen kunnen aanbieden om hierdoor nog beter aan te kunnen sluiten bij de behoeftes van de cliënt.

Mijn inspiratie haal ik uit het leven, de mensen om me heen en de natuur. Ik geniet van buiten bezig zijn, feestjes, een mooi boek, lekker eten en het vrij spelen van mijn kinderen. Als hulpvrager is het belangrijk dat je iemand kiest waarbij je je echt gezien en gehoord voelt. Wat mij kenmerkt als therapeut en mens is dat ik veel waarde hecht aan oprecht, gelijkwaardig en persoonlijk contact. Ik daag je graag uit om met een milde maar eerlijke blik naar jezelf te kijken, waarbij wederzijdse betrokkenheid en een gezonde dosis humor niet ontbreken. Ik stem af en sluit aan bij waar jij bent, zonder oordeel en met respect voor jouw levensverhaal. Er is nooit sprake van een ‘standaardoplossing’ want ieder kind/mens is uniek en vraagt dus om een afgestemde benadering om uiteindelijk de oplossing in zichzelf te vinden.

Vol verwondering heb ik de afgelopen jaren in mijn werk als speltherapeut gemerkt dat wat kinderen en hun ouders ook hebben meegemaakt, ze over veel moed en (veer)kracht beschikken om het moeilijke toch samen aan te gaan en er uiteindelijk sterker uit komen. Het geeft mij enorm veel voldoening wanneer een kind of ouder zich vrij en veilig genoeg voelt om zich kwetsbaar op te stellen en mij toestaat om te helpen waar het mee worstelt. Ik gun het ieder mens om weer steviger te kunnen staan, zelfstandig verder te groeien en weer te genieten van het leven!

Arlen van der Harst

Praktijkeigenaar
Speltherapeut
Pedagoog

Ik woon met mijn man en drie zoons in Amersfoort. Voordat ik speltherapeut werd heb ik 15 jaar op een behandelgroep in de kinderpsychiatrie gewerkt, met kinderen met een psychische stoornis en vaak ook een verstandelijke beperking. Ik heb daar altijd met veel plezier gewerkt, juist en vooral ook met kinderen waarbij het hard investeren was in de relatie vanwege hechtingsproblematiek en trauma. Als het lukte om hen weer wat vertrouwen in anderen en zichzelf terug te winnen, voelde dat als heel waardevol. Ik heb nog altijd veel aan deze ervaring, omdat ik heb gezien hoe helend het is als een ander je de kans geeft om beetje bij beetje kwetsbaar te durven zijn.  

Werken met kinderen heeft voor mij altijd als natuurlijk en vanzelfsprekend gevoeld. Ik bewonder de veerkracht van kinderen en wil hen graag helpen zo onbevangen mogelijk in het leven te staan. Ik kan als speltherapeut veel van mijn kwaliteiten kwijt, zoals mijn speelsheid, betrokkenheid, daadkracht en een open blik. Ik vind het belangrijk om in verbinding te staan met het kind en zijn of haar omgeving. Die verbintenis vind ik heel betekenisvol, het is mijn overtuiging dat wij dat allemaal nodig hebben om tot ontwikkeling te komen.

Ellen Hamer

Gezinsbehandelaar (IAG)
Ouderbegeleider

Ik heb altijd veel plezier beleefd aan het werken met kinderen. Ruim twaalf jaar heb ik in de kinderpsychiatrie gewerkt, op behandelgroepen voor kinderen met een psychiatrische stoornis en vaak een verstandelijke beperking. Met veel plezier heb ik met deze kinderen gewerkt, door samen te zoeken naar de manier waarop zij het beste tot ontwikkeling komen.  

Voor mij is een kind onlosmakelijk verbonden met zijn of haar ouders/opvoeders. In mijn functie als intensief ambulant gezinsbehandelaar kijk ik naar het gezinssysteem. Elke systeem draait middels een eigen mechanisme; eigen normen/waarden, krachten, overtuigingen en gezinspatronen. Dit mechanisme maakt elk gezin uniek en elk gezinslid heeft zijn/haar eigen functie en rol binnen dit geheel.

Soms overkomen ons dingen of zijn er ervaringen in het leven die ons uit balans halen, die het mechanisme van een gezin doet haperen. Samen met het gezin ga ik op zoek naar aanknopingspunten om zo hun krachten (opnieuw) zichtbaar te maken en te versterken.

Karlijn Musch

Orthopedagoog
Speltherapeut

Ik ben moeder van 4 kinderen en woon in Baarn. Al van jongs af aan wist ik dat ik met kinderen wilde werken. En dan het liefst één op één met kinderen die wat extra aandacht konden gebruiken. Ik ging Pedagogische Wetenschappen studeren en heb vervolgens 10 jaar in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie gewerkt. Hier deed ik op de groep veel ervaring op met kinderen en jongeren met diverse complexe problematiek. Nadat ik een tijdje met kinderen met leerproblemen op scholen had gewerkt, besloot ik mijn droom achterna te gaan: het volgen van de masteropleiding speltherapie. Deze heb ik in februari 2022 afgerond en nu ik daadwerkelijk aan de slag ben als speltherapeut valt alles voor mij op zijn plek. Ik vind het fantastisch om kinderen middels spel te mogen begeleiden en tot bloei te laten komen. Daarnaast benut ik mijn kennis als gedragswetenschapper om het kind verder te helpen.

In de therapie vind ik het belangrijk dat het kind helemaal zichzelf mag zijn en door middel van spel en creatieve werkvormen weer in zijn eigen kracht durft te geloven. Dat het kind zich zonder oordeel gezien, gehoord en belangrijk voelt. Ik heb een rustige, geïnteresseerde houding en probeer, mede vanuit mijn reiservaringen, cultuur-sensitief te werken. Het werken met kinderen blijft voor mij elke dag bijzonder. De uitspraken die ze doen, hun manier van denken, de kleine en grote stappen die ze binnen en buiten de therapie maken en de dankbaarheid als ze merken dat iets hun helpt. Dit maakt dat ik blijf genieten van het werk dat ik doe en met elk kind vind ik het mooi en bijzonder om op ontdekkingsreis te gaan naar wat het nodig heeft om weer lekker in zijn/ haar vel te komen.

Carina van den Hof

Speltherapeut
Weerbaarheidstrainer
Kindercoach

Ik woon met mijn man en drie kinderen in Barneveld. Als kind wist ik al, later wil ik met kinderen werken. Eerst dacht ik als leidster op een kinderdagverblijf, later werd dit leerkracht. Waar ik ook werkte met kinderen ik ben altijd extra alert geweest op kinderen waarbij het niet allemaal vanzelf ging of die het moeilijk hadden. De behoefte om deze kinderen te helpen zit er al van jongs af aan in. In mijn tijd als leerkracht merkte ik dat ik in mijn rol als leerkracht hier niet genoeg mee kon. Na de geboorte van mijn kinderen een tijdje thuis te zijn geweest wilde ik weer werken en besloot ik dan ook niet weer als leerkracht te gaan werken maar de opleiding tot kindercoach te gaan volgen en mijn eigen praktijk te starten.

Het liep allemaal goed maar ik merkte dat kinderen het soms lastig vinden om woorden te geven aan hun gevoel en liever spelen of tekenen. Het voelde alsof ik niet genoeg tools had om deze kinderen goed te helpen. Als je als volwassenen niet lekker in je vel zit is het vaak al lastig om precies te zeggen wat je voelt en hoe dit komt. Voor kinderen is dit net zo moeilijk of eigenlijk nog moeilijker. Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun gevoelens en kunnen er geen woorden aangeven of hebben er gewoon nog geen woorden voor. Kinderen communiceren via spel. Met hun spel laten zij zien wat hen diep van binnen bezig houdt, wat ze beleven en hoe ze dit ervaren. Daarom ben ik de opleiding speltherapie gaan volgen. Ik vind het geweldig mooi dat ik getuige mag zijn van dat wat het kind mij via spel laat zien en dat ik kinderen op deze manier kan helpen. Zo kan het kind groeien, meer zelfvertrouwen ontwikkelen en weerbaarder worden.

Als moeder merkte ik dat ook mijn eigen kinderen niet zomaar huppelend door het leven gingen. Ik ging op onderzoek en leerde over hoog gevoeligheid, ook wel hsp; high sensitive person, genoemd. Ik herkende mijzelf en mijn kinderen hierin. Ik heb mij hier verder in verdiept om zo ook andere kinderen te kunnen helpen hiermee om te gaan en te laten ontdekken dat het zorgt voor vele talenten en kwaliteiten.

Katrien Costermans

Kinder- en jongerencoach
Speltherapeut

Ik woon met mijn man en twee tieners in Soest. Ik ben altijd al gefascineerd door kinderen en jongeren die het, om wat voor reden dan ook, sociaal-emotioneel moeilijk hebben. Deze interesse begon in het onderwijs, waar ik 15 jaar heb gewerkt als docent en mentor op een school voor moeilijk lerende kinderen. Daarna heb ik ook enige tijd gewerkt met anderstalige kinderen en jongeren. Ik begeleidde kinderen en jongeren in hun zoektocht naar zichzelf en hielp ze bij het ontdekken van hun kwaliteiten.

Het begeleiden, coachen en ondersteunen van kinderen en jongeren vind ik een mooi proces. Ik bewonder de kracht en de veerkracht die ze hebben. Vanuit het werken met deze kinderen is mijn interesse voor kinder- en jeugdtherapie ontstaan en zo heb ik besloten om de opleiding Speltherapie te volgen. Ik heb gewerkt bij een aantal instellingen en heb sinds 2015 ook een eigen praktijk.

Mijn aanpak is erop gericht om samen met het kind of de jongere de eigen mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken en onderzoeken. Ik werk vanuit de visie dat het kind of de jongere het altijd zelf in zich heeft om te kunnen groeien. Als speltherapeut help ik het kind of de jongere (weer) te laten vertrouwen op die eigen kracht.

Lisbet Dijkman

Ambulante ouderbegeleider
Marte Meo video home trainer

Ik ben moeder van 4 kinderen en woon in Soest. Mijn wortels liggen in Denemarken waar ik geboren en getogen ben. Mijn passie was toneel en ik heb altijd graag met kinderen willen werken. Deze mooie combinatie vond ik in de opleiding Creatieve therapie drama.

Ik heb een aantal jaren gewerkt als sociale vaardigheidstrainer. Echter merkte ik hier een grote vraag van zowel ouders als leerkrachten naar handvatten om deze kinderen te kunnen ondersteunen in het dagelijkse leven. Mijn moeder heeft mij toen geattendeerd op de Marte Meo methode: een video methode die met concrete adviezen ouders laten zien hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Het was precies waar ik naar op zoek was.
Als ouders sta je soms zo machteloos aan de zijlijn. Er is veel informatie voor handen over opvoeding, maar hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Mijn doel is om ouders in hun kracht te zetten en ze te laten zien hoe ze in de thuissituatie hun kinderen kunnen helpen groeien.

Arenda Oomen

Speltherapeut
Kindercoach
Pedagoog

Mijn wortels liggen in de klei van Groningen, waar ik in een groot gezin ben opgegroeid en er altijd ruimte was om te spelen. Met mijn toenmalige man en stiefkinderen heb ik enkele jaren in het buitenland gewoond, waar ook mijn kinderen zijn geboren. Inmiddels zijn die allemaal uitgegroeid tot fijne volwassenen en ben ik oma van vier lieve kleindochters, die regelmatig komen spelen, knutselen en voorgelezen worden. Verder geniet ik van de mooie omgeving waar ik woon, van fietsen, wandelen en kamperen met mijn vriend en houd ik van bloemen, mijn moestuinbak op drie hoog, lezen en museumbezoek.

In 2020 ben ik begonnen aan de Masteropleiding speltherapie. Ik heb ervoor gekozen om speltherapeut te worden met de wens om meer kinderen op een bij het kind passende manier (spel!) te kunnen begeleiden op een stukje van hun levenspad. Die wens was lang geleden al de reden om als 20-jarige van studie te veranderen en juf te worden. Hoewel ik met heel veel plezier en voldoening als juf, schoolbegeleider en intern begeleider heb gewerkt, merkte ik dat ik afgedreven was van mijn oorspronkelijke drijfveren. En nu ben ik als 61-jarige begonnen aan mijn laatste jaar van de opleiding tot speltherapeut en mag ik mijn stage doen bij Praktijk Roets!

Ik heb op school veel kinderen begeleid met oplossingsgerichte coaching. Daarbij bepalen kinderen zelf waar ze aan willen werken en welke manier bij hen past. Een jongen zei over mij: “juf Arenda luistert echt”. Voor mij is dat een groot compliment. Ik wil luisteren naar wat kinderen vertellen of laten zien, zonder oordeel en met respect voor wie zij zijn. Ik heb geleerd dat vertrouwen op hun eigen weten en wens om te groeien van groot belang zijn om de kracht in henzelf te vinden.

Ik heb me altijd hard gemaakt voor een grote plaats voor zelfgekozen spel in de klas. Het is mooi om te zien hoe kinderen in spel zich kunnen uiten en nieuwe dingen uitproberen, ook als ze de taal niet hebben om erover te vertellen. Als speltherapeut in opleiding leer ik het spel zo te begeleiden, dat het nog meer een weg is om als kind en mens steviger te wortelen en door te kunnen groeien.

Christina Karydaki

Regiebehandelaar
Kind- en jeugdpsycholoog

Op jonge leeftijd, toen ik nog in mijn geboorteland Griekenland woonde, wist ik dat ik kinderpsycholoog wilde worden. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is om mijn droom waar te maken. “Ingewikkeld” gedrag bij kinderen en jongeren onderzoeken en anderen helpen om onder het gedrag te leren kijken, is altijd al mijn drijfveer en missie geweest. Mijn expertise ligt bij hechtingsproblematiek en trauma. Ik ben lang werkzaam geweest op het snijvlak van zorg en (speciaal) onderwijs, onder andere binnen de gesloten jeugdzorg. 

Mijn aanpak kenmerkt zich door menselijk zijn en zoveel mogelijk normaliseren; juist zoeken naar de sterke kanten van een kind/jongere en zijn/haar systeem. Echter zonder uit het oog te verliezen welke ondersteuning nodig is. 

Binnen Praktijk Roets ben ik werkzaam als regiebehandelaar, wat inhoudt dat ik vanuit mijn expertise meedenk zodat de best passende zorg wordt geboden aan de kinderen en hun systeem. Daarbij heb ik structureel inhoudelijk overleg met mijn collega’s en ik ben aanwezig bij intake- en evaluatiegesprekken. Daarnaast verricht ik psychodiagnostisch onderzoek wanneer het raadzaam is om meer zicht te krijgen om wat kinderen/jongeren en hun ouders nodig heeft.  

Anouk Hilhorst

Speltherapeut
Jeugdprofessional

Als kind ben ik in Soest opgegroeid met een grote liefde voor dieren en de natuur. Ook was mijn gevoeligheid toen al kenmerkend voor mij. Op jonge leeftijd worstelde ik met mijn gevoeligheid en het gevoel dat ik anders was dan andere kinderen. Als volwassene weet ik dat in mijn gevoeligheid juist mijn kracht ligt en dat ik hierdoor goed de verbinding aan kan gaan met anderen. Graag zet ik mijn kracht als speltherapeut in om de nieuwe generatie kinderen mee te geven dat zij precies goed zijn zoals zij zijn. In de spelkamer vind ik het dan ook belangrijk om het kind zonder oordeel te zien en mij volgend op te stellen.

Tijdens mijn opleiding tot Jeugdzorgprofessional heb ik geleerd dat het opvoeden van kinderen tot evenwichtige volwassenen niet altijd vanzelfsprekend is. Het ouderschap wordt veelal als prachtig gezien, maar kan ook behoorlijk ingewikkeld zijn. Naar mijn mening heeft zowel de ouder als het kind hierin een individueel leerproces met het bijbehorende pad. Als speltherapeut loop ik, waar nodig, graag een stukje mee op dit pad. In het therapieproces staat voor mij de verbinding, de relatie tussen ouder en kind, centraal. Hierin vind ik wederzijds vertrouwen, samenwerken en je authentieke zelf kunnen zijn belangrijk.

De afgelopen jaren heb ik tijdens mijn werk en stages ervaring opgedaan met kinderen en hun ouders. Mijn affiniteit ligt bij kinderen welke zijn vastgelopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, (hoog)gevoelige kinderen, kinderen welke een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt en kinderen welke een verlieservaring hebben meegemaakt (bijvoorbeeld een overleden persoon of een echtscheiding).

Ik zie het als een voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan het laten opgroeien van kinderen in een liefdevolle en ontspannen gezinssituatie. Op naar een nieuwe generatie kinderen die opgroeien tot authentieke, veerkrachtige en gevoelige volwassenen.

Evelien van Wijk

Psychomotorisch therapeut

Ik ben een sportieve en nieuwsgierige jonge vrouw. Ik woon met mijn vriend in Odijk. Ik doe graag aan atletiek en hou van een uitdaging. Naast mijn werkzaamheden als psychomotorisch therapeut bij Praktijk Roets werk ik als pedagogisch medewerker bij een BSO in Utrecht. Ik heb veel passie voor mijn werk, ontwikkel mij graag en wil graag meedenken. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich gezien en gehoord voelt en dat we met elkaar de samenwerking aangaan. 

In mijn werk als Psychomotorisch therapeut zoek ik graag naar de verbinding met het kind en zijn/haar systeem. Ik werk al lang met kind & jeugd en haal hier veel energie en voldoening uit.

Rianne van der Mee

Praktijkmanager

Misschien spreken wij elkaar aan de telefoon, krijg je een e-mail van mij of zie je mij voorbij komen in de wachtkamer. Het is daarom fijn om te weten wie ik ben en wat ik doe binnen de praktijk.

Als praktijkmanager ben ik verantwoordelijk voor het beheren en coördineren van de praktijk. Mijn werk is niet altijd zichtbaar voor iedereen, maar wel heel belangrijk.

Ik regel veel operationele zaken binnen de praktijk, waardoor onze cliënten zich welkom voelen en onze therapeuten zich volledig kunnen richten op de behandeling en/of de begeleiding van hun cliënten. Daarnaast ben ik samen met Arlen en Emmelie verantwoordelijk voor het coördineren, beheren en bewaken van de bedrijfsvoering.

Samen met mijn man, twee kinderen en hond woon ik in Bilthoven. Ik houd van lekker eten, creatieve dingen doen, boeken lezen, tijd door brengen met familie en vrienden en ik kom echt tot rust aan zee.

Het geeft mij enorm veel voldoening om op mijn eigen wijze bij te kunnen dragen aan een zo kwalitatief mogelijke vorm van jeugdhulpverlening.

Hannah Heetebrij

Kind- en jeugdpsycholoog
Systeemtherapeut i.o.
Behandelcoördinator

Sinds een jaar woon ik met mijn vriend en twee zoontjes met veel plezier in Amersfoort. De dag beginnen met de mooie fietstocht langs de Eem geeft mij een fijne start.

De rode draad door mijn werkzame leven is altijd mijn affiniteit met het kind en zijn gezin/omgeving (systeem) geweest. Via mijn werk als psycholoog in de kinderpsychiatrie, leerkracht (zijinstroomtraject) en intern begeleider is mij steeds duidelijker geworden dat het, voor verandering op langere termijn, essentieel is om het systeem te betrekken. In het bijzonder bij kinderen en jongeren.
In mijn werk als systeemtherapeut richt ik mij voornamelijk op de interactiepatronen tussen mensen, iedereen is onderdeel van een groter systeem waarbinnen we worden beïnvloed en elkaar vooruit kunnen helpen. In de praktijk kunnen deze gesprekken verschillen van samenstelling (ouders, kind/jongeren, hele gezin) waarbij altijd de bredere context wordt betrokken. Ik vind het belangrijk een veilige sfeer te creëren waarbinnen ieders verhaal gezien en gehoord wordt, ook al liggen de perspectieven soms ver uit elkaar. In contact ben ik loyaal en niet oordelend. Ik stel mij nieuwsgierig, verbindend en laagdrempelig op met de nodige dosis humor om van daaruit in samenwerking met elkaar op weg te gaan.

Binnen praktijk Roets ben ik tevens behandelcoördinator binnen het team.

Anouk Hilhorst

Speltherapeut
Jeugdprofessional

Als kind ben ik in Soest opgegroeid met een grote liefde voor dieren en de natuur. Ook was mijn gevoeligheid toen al kenmerkend voor mij. Op jonge leeftijd worstelde ik met mijn gevoeligheid en het gevoel dat ik anders was dan andere kinderen. Als volwassene weet ik dat in mijn gevoeligheid juist mijn kracht ligt en dat ik hierdoor goed de verbinding aan kan gaan met anderen. Graag zet ik mijn kracht als speltherapeut in om de nieuwe generatie kinderen mee te geven dat zij precies goed zijn zoals zij zijn. In de spelkamer vind ik het dan ook belangrijk om het kind zonder oordeel te zien en mij volgend op te stellen.

Tijdens mijn opleiding tot Jeugdzorgprofessional heb ik geleerd dat het opvoeden van kinderen tot evenwichtige volwassenen niet altijd vanzelfsprekend is. Het ouderschap wordt veelal als prachtig gezien, maar kan ook behoorlijk ingewikkeld zijn. Naar mijn mening heeft zowel de ouder als het kind hierin een individueel leerproces met het bijbehorende pad. Als speltherapeut loop ik, waar nodig, graag een stukje mee op dit pad. In het therapieproces staat voor mij de verbinding, de relatie tussen ouder en kind, centraal. Hierin vind ik wederzijds vertrouwen, samenwerken en je authentieke zelf kunnen zijn belangrijk.

De afgelopen jaren heb ik tijdens mijn werk en stages ervaring opgedaan met kinderen en hun ouders. Mijn affiniteit ligt bij kinderen welke zijn vastgelopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, (hoog)gevoelige kinderen, kinderen welke een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt en kinderen welke een verlieservaring hebben meegemaakt (bijvoorbeeld een overleden persoon of een echtscheiding).

Ik zie het als een voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan het laten opgroeien van kinderen in een liefdevolle en ontspannen gezinssituatie. Op naar een nieuwe generatie kinderen die opgroeien tot authentieke, veerkrachtige en gevoelige volwassenen.

Evelien van Wijk

Psychomotorisch therapeut

Ik ben een sportieve en nieuwsgierige jonge vrouw. Ik woon met mijn vriend in Odijk. Ik doe graag aan atletiek en hou van een uitdaging. Naast mijn werkzaamheden als psychomotorisch therapeut bij Praktijk Roets werk ik als pedagogisch medewerker bij een BSO in Utrecht. Ik heb veel passie voor mijn werk, ontwikkel mij graag en wil graag meedenken. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich gezien en gehoord voelt en dat we met elkaar de samenwerking aangaan. 

In mijn werk als Psychomotorisch therapeut zoek ik graag naar de verbinding met het kind en zijn/haar systeem. Ik werk al lang met kind & jeugd en haal hier veel energie en voldoening uit.

Roets

Stel dat een mens een boom zou zijn,

met takken als armen en blaadjes als haar,

de schors als huid, de knoesten als knieën

en een ring voor ieder jaar,

dan zou elk seizoen verandering brengen

in wie dat mens van buiten is,

maar zorgt binnen de boom hetzelfde patroon

toch altijd voor gelijkenis.

 

Omdat bomen ondergronds

zo groot zijn als erboven

en je soms niet zo diep graven durft

om te zien wat je mag geloven;

dat jouw boom zoals hij is

heel stevig is gebouwd,

niet valt als hij buigt, omdat ie steeds

zijn wortels heeft vertrouwd.

(Tekst: Eva Schuurman)