Skip to content

Systeemtherapie

Aandacht voor het hele gezin

Spanningen en problemen zijn tot op zekere hoogte normaal. Ze horen bij het leven, bijvoorbeeld wanneer kinderen naar de middelbare school gaan en het gezin in een nieuwe fase terecht komt. Soms gaat het om problemen tussen partners of ex-partners, soms gaat het meer om problemen tussen ouders en kinderen. Als de problemen van de gezinsleden te groot zijn geworden en de steun van de omgeving onvoldoende blijkt, dan kan systeemtherapie helpend zijn.

Wat is systeemtherapie?

Bij systeemtherapie heeft de therapeut aandacht voor het hele gezin. Want als er zorgen zijn in een gezin, dan heeft dat effect op alle gezinsleden. De therapeut bekijkt hoe gezinsleden met elkaar omgaan en communiceren. Ook kijkt de therapeut naar de invloed van de omgeving als school, werk, buurt, religie en cultuur. Vaak zijn er patronen die generatie op generatie doorgaan. Tijdens de therapie worden de problemen besproken en zoekt de therapeut samen met ouders en kind naar manieren om met de problemen om te gaan.

Wat levert het op?

Het gezin wordt zich bewust van de onderlinge reacties met elkaar. Ze leren te begrijpen welke invloed ze op elkaar hebben. Zo ontstaat er inzicht in de betekenis van het probleem en hoe ze daarmee om zijn gegaan. Daarnaast is er ook aandacht voor de positieve krachten in het systeem, die kunnen worden benut bij het werken aan een oplossing.

Hoelang duurt een systeemtherapie-traject?

De duur van de therapie in de vorm van gesprekken varieert. Bij het ene gezin zullen een aantal gesprekken volstaan; bij andere gezinnen kan de therapie langer duren en zijn er meer gesprekken nodig. Een gesprek duurt meestal één tot anderhalf uur. Soms zijn gesprekken alleen met ouders en soms wordt het hele gezin betrokken. Dit is afhankelijk van het doel van het gesprek of gesprekken.

Contact

Neem gerust contact met ons op

Telefoon

035 - 5337501