Skip to content

Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Kennismakingsgesprek
30 minuten
gratis
Intakegesprek
60-90 minuten
€ 88
Spelsessie
50 minuten
€ 88
EMDR-sessie
60-90 minuten
€ 90
Oudergesprek
60 minuten
€ 88
Coachinggesprek
60-90 minuten
€ 88
Verslaglegging
tevens voor derden
€ 88
Schoolgesprek
per sessie
€ 95
Schoolobservatie
60-90 minuten*
€ 125

* Exclusief evt. verslaglegging en reistijd.

Intelligentieonderzoek
door middel van WISC-V-NL
€ 795
- Intakegesprek
- 1 dagdeel onderzoek
- Verslaglegging
- Adviesgesprek
€ 795

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

De factuur wordt aan het einde van de maand per e-mail verzonden. De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen op IBAN-nummer: NL34 RABO 0364 3680 12 t.n.v. Praktijk Roets.

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren afgezegd of verplaatst worden. Wanneer een afspraak wordt gemist of binnen 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden de kosten in rekening gebracht.

Vergoedingen

Zorgverzekeraar:
Speltherapie wordt door sommige zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het is verstandig om vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar of u voor een vergoeding in aanmerking komt en tot welk bedrag. Of kijk op de site van de NVVS  (Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten) voor actuele informatie over vergoedingen.

De volgende gegevens zijn belangrijk bij het declareren van de therapie bij de zorgverzekeraar:

AGB-code praktijk: 90069658

Prestatiecode: 24508


Foss & Partners:
Onze praktijk werkt als onderaannemer samen met Foss&partners uit Amersfoort. Dit betekent dat in bepaalde gevallen de vergoeding via de gemeente kan verlopen. Foss&partners heeft contracten voor jeugdhulp en WMO met verschillende gemeentes. Als u hiervoor kiest, verloopt de aanmelding via Foss & Partners. U heeft dan een verwijzing nodig van een erkende verwijzer zoals het wijkteam (jeugdteam) of de huisarts. Een traject via de gemeente kan pas starten na aanvraag van een beschikking. Dit kost doorgaans 4 tot 6 weken.


PGB:

Voor kinderen waarbij een diagnose vanuit de DSM V is vastgesteld, bestaat de mogelijkheid om een PGB aan te vragen. U kunt hiermee zelf zorg en begeleiding inkopen. Of een kind voor een PGB in aanmerking komt en de hoogte daarvan, wordt beoordeeld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).


Belastingdienst:

Als de kosten voor speltherapie nergens anders vergoed worden, dan kunnen ze worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post Specifieke Ziektekosten. Vaak heeft u dan wel een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts nodig. Bekijk voor meer informatie de website www.belastingsdienst.nl

Fondsen:
Er is een Schadefonds Geweldsmisdrijven voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Fonds Slachtofferhulp kan u helpen bij de aanvraag: www.fondsslachtofferhulp.nl

Contact

Neem gerust contact met ons op

Telefoon

035 - 5337501