Skip to content

Theraplay

Op speelse wijze de relatie verbeteren

Een gezonde ouder-kindrelatie is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Bij Theraplay wordt deze relatie door middel van grappige, uitdagende en verzorgende spelletjes verbeterd en verstevigd.

Wat is Theraplay?

Theraplay is een speelse manier om de interactie tussen de ouder/verzorger en het kind te verbeteren. Er worden simpele spelletje gespeeld waar niet veel materiaal voor nodig is, waardoor de spelletjes ook gemakkelijk thuis kunnen worden gespeeld. Deze spelletjes zijn gebaseerd op de natuurlijke manier waarop volwassenen omgaan met hun jonge kind. De Theraplay-spelletjes richten zich op de vier belangrijkste kenmerken van een goede relatie: structuur, betrokkenheid, uitdaging en verzorging. Tijdens elke bijeenkomst zullen deze vier kenmerken dan ook uitgebreid aan bod komen.

Omdat spel het middel is voor kinderen om zich te uiten en contact te maken, gebruiken we dit bij Theraplay om het onderlinge contact te verbeteren en meer invloed uit te kunnen oefenen op het gedrag van het kind. Als ouder/verzorger word je volledig betrokken bij de therapie doordat je zelf meedoet in de sessies. Zo ga je samen met de therapeut op zoek naar waar er verbeteringen aangebracht kunnen worden in de ontwikkeling van het kind.

De ervaringen die je opdoet in de sessies helpen je om sommige spelletjes zelf ook thuis te doen. Niet alleen als je samen wilt gaan spelen maar ook tijdens gewone dagelijkse momenten. Zo neem je de positieve ervaringen van de sessies mee naar huis.

Bij welke hulpvragen zou Theraplay helpend zijn?

Theraplay kan in veel verschillende situaties ingezet worden. Het kan gaan om milde problematiek maar ook meer ernstige problemen zoals een moeizame start als baby, hechtingsproblemen bij pleeg- en adoptiegezinnen of als gevolg van een traumatische ervaring. Maar ook kan gedacht worden aan problemen in de ouder-kindrelatie als gevolg van een (echt)scheiding of het wegvallen van één van de ouders.

Gedrag waar je dat onder andere aan zou kunnen merken:

 • Boosheid, agressie, opstandig, controlerend of dominant gedrag
 • Angstig, verlegen, teruggetrokken of aanhankelijk gedrag

  Hoe ziet een Theraplay traject eruit?

  Elk traject wordt gestart met twee observatiemomenten. Tijdens deze observaties gaat het kind met elke ouder apart een aantal verschillende opdrachten doen die betrekking hebben op de vier belangrijke kenmerken voor een goede relatie: structuur, betrokkenheid, uitdaging en verzorging. Deze observaties worden gefilmd zodat de therapeut tijdens het nabespreken van deze observaties haar bevindingen kan ondersteunen met videobeelden. Zo wordt een goed beeld verkregen van hoe de relatie tussen ouder en kind verloopt en zo kunnen de sessies goed worden voorbereid.

   

  Na deze observaties en het terugkoppelgesprek volgen drie sessies met het kind en één van de verzorgers. Tijdens deze drie sessies worden er spelletjes gedaan waarbij er gewerkt wordt aan de doelen die besproken zijn in het gesprek. Ook deze sessies worden opgenomen.

   

  Na deze drie sessies volgt weer een gesprek en worden er weer beelden van de sessies teruggekeken. We bespreken samen hoe het gaat en bereiden de volgende drie sessies voor. En zo gaan we door tot de doelen bereikt zijn.

  We starten de sessies met één van de ouders/verzorgers en kunnen er na een aantal sessies voor kiezen om verder te gaan met de andere ouder/verzorger. Dit hangt geheel af van de gezinssituatie en de hulpvraag.

  Contact

  Neem gerust contact met ons op

  Telefoon

  035 - 5337501