Skip to content

Werkwijze en aanmelden

Praktijk Roets is een kleinschalige praktijk waardoor we snel en afgestemd kunnen werken. Vanuit liefde voor ons vak denken we niet in hokjes maar in kansen en mogelijkheden. We bieden onder andere traumabehandeling, ervaringsgerichte therapie in de vorm van speltherapie, coaching, ouderbegeleiding en trainingen op maat.

Onze trajecten bestaan vaak uit een mix van interventies vanuit verschillende therapeutische invalshoeken: van systemisch, tot gedragstherapeutisch tot oplossingsgerichte therapie.

Belangrijk voor ons is dat we toegankelijk zijn en dat iedereen zich welkom en prettig voelt in onze praktijk. Vanuit deze basis denken we graag mee in wat er nodig is om een kind, jongere of volwassene zo goed mogelijk te helpen. Waar nodig werken we samen met anderen.

Voel je vrij om contact op te nemen, we denken graag met je mee.

Aanmeldformulier

De door jou ingevulde gegevens worden door Praktijk Roets gebruikt en opgeslagen volgens onze privacyverklaring.
De door jou ingevulde gegevens worden door Praktijk Roets gebruikt en opgeslagen volgens onze privacyverklaring.
De door jou ingevulde gegevens worden door Praktijk Roets gebruikt en opgeslagen volgens onze privacyverklaring.

Onze procedure

1. Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch, per email of via bovenstaand aanmeldformulier. Voor een aanmelding is geen verwijzing nodig, mits het traject via de gemeente gaat verlopen. Meer informatie hierover is te lezen op tarieven en vergoedingen. Middels een telefonisch kennismakingsgesprek denken wij alvast mee of de hulpvraag aansluit bij ons aanbod en kan er uiteraard een voorkeur voor een specifiek aanbod of hulpverlener worden uitgesproken.

Wekelijks vindt er zorgoverleg plaats waarin nieuwe aanmeldingen en lopende trajecten zorgvuldig worden doorgenomen. Doorgaans nemen we binnen een week na aanmelding weer persoonlijk contact op om te bespreken wat we voor de client kunnen betekenen. Mocht ons aanbod niet passend zijn, verwijzen we door naar een andere professional.

Kinderen tot 16 jaar hebben toestemming nodig van hun gezagdragende ouder(s) om een therapie te kunnen starten. Vanaf 16 jaar geeft een kind zelf toestemming.

Als ouders gescheiden zijn en wel beide gezag hebben, dient de behandelovereenkomst door hen beiden te worden ondertekend.

Op dit moment hebben wij een wachtlijst van 6 tot 8 weken.

2. Intake

Voorafgaand wordt er een intakeformulier verstuurd met vragen over de ontwikkeling van de cliënt met het verzoek om dit in te vullen en weer terug te sturen voor het intakegesprek plaatsvindt.

Tijdens een intakegesprek bespreken we de reden van aanmelding en de hulpvraag. Belangrijk is dat het ‘klikt’. Samen met de client en eventueel de verwijzer bepalen we de doelen waaraan we gaan werken en de vorm waarin we dat gaan doen. Als we dit met elkaar zijn overeengekomen tekenen we een zorgovereenkomst waarop de hulpvraag en de voorlopige therapiedoelen staan vermeld. Hiermee wordt toestemming gegeven voor het traject. Vervolgens maken we een inschatting van de duur van het traject.

3. Behandeling / begeleiding

De eerste sessies worden gebruikt om elkaar te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen.

Na deze observatieperiode van 3 tot 5 sessies worden bevindingen geëvalueerd en samen met de cliënt bekeken hoe en welke doelen we kunnen behalen. In het verloop van het traject vinden regelmatig mondelinge en schriftelijke evaluaties plaats om in de gaten te houden of het proces volgens vooropgesteld plan verloopt.

Mocht dat wenselijk zijn dan kunnen andere betrokkenen daarbij aansluiten zoals een docent, intern begeleider of ambulant begeleider. Ook werken we integraal samen met wijkteams, het CJG en in individuele gevallen met SAVE. Wij werken volgens de meldcode van Veilig Thuis.

Jouw kind in therapie

Om hulp vragen voor je kind is best een grote stap. Dit doe je niet zomaar. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt, maar zit je met elkaar vast in patronen. Vanuit ons vertrouwen in het herstelvermogen van kinderen nemen wij jou als ouder mee zodat je kunt ervaren hoe veerkrachtig je kind is. Ons vertrekpunt is datgene wat al wel goed gaat en waar jouw kind plezier aan beleeft. Hier bouwen wij samen met jou op voort. 

Wanneer ouders gescheiden zijn, streven wij ernaar om beide ouders bij de therapie te betrekken. Het is belangrijk dat een kind het gevoel heeft dat het van beide ouders toestemming heeft om naar therapie te komen en dat het vrij mag praten en spelen over gebeurtenissen die hem of haar bezighouden.

  • Als ouder ben je altijd betrokken
  • Er is altijd ruimte voor vragen en pedagogisch advies
  • Waar nodig geven wij oefeningen mee voor thuis
  • Uitzonderlijke gebeurtenissen zijn belangrijk om voor de spelsessie door te geven
  • Indien wenselijk betrekken we het netwerk, zoals de school of een wijkteammedewerker
  • Is er extra hulp nodig, dan kijken we gezamenlijk hoe we dit kunnen oppakken

Contact

Neem gerust contact met ons op

Telefoon

035 - 5337501